อุปกรณ์

การใช้เครื่องมือช่างให้ปลอดภัย

GCM

หัวข้อ ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่างการใช้เครื่องมือช่างไม่ว่าสาขาใดๆ ก็ตาม ล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย....Read more

ความปลอดภัยในการทำงานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

GCM

ความปลอดภัยในการทำงานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ... ลำตัว เมื่อปฏิบัติงานในที่สูง สิ่งของที่ใช้ ... ห่อข้อหรือรองเท้าที่ ...Read more

การเตรียมตัวก่อนเที่ยวถ้ำ ข้อควรปฏิบัติ และวิธีเอาตัวรอด

GCM

 · จากเหตุการณ์ที่ทีมฟุตบอลเยาวชนและโค้ชหายตัวไปขณะเที่ยว ถ้ำขุนหลวงน้ำนางนอน ในวนอุทยานขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย เมื่อเย็นวันที่ 23 ...Read more

การใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง Personal Protective Equipment

GCM

ถุงมือหนา เป็นถุงมือยางที่ใช้ในการซักล้างหรือหยิบจับของสกปรก ๏ เลือกขนาดที่เหมาะสมกับผู้สวมใส่Read more

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

GCM

ยกเลิก โดยข้อ 2 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับหม้อน้ำ ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2535Read more

คู่มือ สำหรับ ผู้ประกอบการในนิคมฯ โดย การนิคมอุตสาหกรรม ...

GCM

ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่สองและผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่สามต้องมีแบบแปลนที่แสดงการติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงาน ...Read more

วิธีการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อป้องกันการเกิดแผลจน ...

GCM

วิธีป้องกันการตัดเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน "การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน" ผู้ที่เป็นเบาหวานมักจะมีความผิดปกติของปลายประสาทโดยที่ปลายเท้า ...Read more

ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศ

GCM

โดยที่เห็นสมควรออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศ เพื่อกำหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความ ...Read more

ข้อแนะนำและข้อควรปฏิบัติในการล่องแก่ง (คืออะไร หมายถึง ...

GCM

ข้อควรปฏิบัติในการ ... ผ้า ที่แห้งง่าย รองเท้าแตะที่มีสายรัดจะดีมาก เพราะต้องเตรียมพร้อม ที่จะเปียกน้ำ และขึ้นไปเดินบนฝั่ง ...Read more

ไมโครซอฟท์ กับงานหิน ในการซื้อ TikTok

GCM

คอลัมน์ Tech Time มัชฌิมา จันทร์สว่างภูวนะ หลังประกาศว่าสนใจจะซื้อ TikTok ไมโครซอฟท์มีเวลาแค่ 6 อาทิตย์ในการปิดดีลที่แปลกประหลาดที่สุดดีลหนึ่งใน ...Read more

ความปลอดภัยในสำนักงาน

GCM

ความปลอดภัยด้านหินเจียร ... ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน บางครั้งจะพบว่ามีการจัดวางของซึ่งยื่นออกมาจนมีการเกี่ยวผู้ปฏิบัติงาน ...Read more

ความปลอดภัยในการทำงานต่างๆ

GCM

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ความปลอดภัย ( Safety ) หมายถึง " พ้นภัย "ความปลอดภัยทางทฤษฎี หมายถึง " การปราศจากภัย "แต่ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยากที่จะ ...Read more

เที่ยวภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก ดินแดนประวัติศาสตร์ใน…

GCM

5. ภูหินร่องกล้ามีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สำคัญอยู่เพียบ เช่น พิพิธภัณฑ์การสู้รบ, โรงเรียนการเมืองการทหาร, กังหันน้ำ, โรงพยาบาลรัฐ ...Read more

แนะ 6 วิธีปฏิบัติ ทำงานหน้าฝน ให้ปลอดภัย หน้าฝน …

GCM

ทำงานหน้าฝน ให้ปลอดภัย. นอกจากนี้ ยังมีปัญหา เศษฝุ่นละอองเข้าตา เมื่อเกิดลมแรง ในระหว่างการทำงาน ก่อนที่ฝนจะตก และอันตรายที่เกิดจาก สิ่ง ...Read more

ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

GCM

ความปลอดภัยในการทำงาน คือ สภาพที่ปลอดภัยจากอุบัติภัยต่างๆอันจะเกิดแก่ร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สินในขณะที่ปฏิบัติงาน ...Read more

คู่มือ สำหรับ ผู้ประกอบการในนิคมฯ โดย การนิคมอุตสาหกรรม ...

GCM

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเก็บรักษา การกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ และการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ ...Read more

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) และ คปอ.

GCM

หน่วยฝึกอบรม จป. (อบรม จป. หัวหน้างาน บริหาร เทคนิค) คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) และหลักสูตรเสริมความปลอดภัย บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนล ...Read more

กฎความปลอดภัยในการใช้หินเจียร | AbrasivesThai

GCM

กฎความปลอดภัยในการใช้หินเจียร 1) ควรเคลื่อนย้ายหินเจียรด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรให้หล่น กระแทกกับของแข็งหรือของมีคม 2) ควรตรวจสอบหินเจียร ...Read more

คู่มือความปลอดภยัในการท างาน

GCM

page 4 of 60 st. frame & truss co, .ltd. safety manual วันที่บังคับใช้ 1/01/2018 rev.01 หมวดที่ 2 การจัดองค์กรด้านความปลอดภัย ฯ นายสาทิพย์ เสรีนนท์ชัยRead more

boonrawd: ความปลอดภัยในการทำงาน

GCM

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ... ก่อนเข้าสู่ระบบการหายใจสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานใน ... 1. 6.5.1 รองเท้าทนต่อแรงกระแทก เป็นรองเท้าที่ ...Read more

เที่ยวภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก ดินแดนประวัติศาสตร์ใน…

GCM

สถานที่ท่องเที่ยวภูหินร่องกล้า 4. ภายในอุทยานมีน้ำตกที่น่าสนใจและสวยงามอยู่หลายที่ เช่น "น้ำตกร่มเกล้า-ภราดร" และ "น้ำตกหมันแดง" ถือว่าเป็น ...Read more

อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน

GCM

ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน บางครั้งจะพบว่ามีการจัดวางของซึ่งยื่นออกมาจนมีการเกี่ยวผู้ปฏิบัติงานได้ บางครั้งจะพบผู้ ...Read more

หน่วยที่ 11 ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

GCM

หน่วยที่ 11 ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ กฎกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ ...Read more

ข้อปฏิบัติและข้อควรระวังในการเที่ยวป่าหน้าฝน

GCM

ข้อปฏิบัติและข้อควรระวังในการเที่ยวป่าหน้าฝน ... แผนการเดินทาง และวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยที่ดี ก็จะทำให้การเดินทาง ...Read more

การป้องกันโรคในฟาร์ม ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ ทางเลือกที่ ...

GCM

NULL แม้ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศ จะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดี แต่เพื่อให้มาตรการป้องกันโรคไข้หวัดนกสอดคล้องกับ ...Read more

ข้อปฏิบัติและ ข้อห้ามเมื่ออยู่ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส

GCM

/ ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการใช้ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส / ข้อปฏิบัติและ ข้อห้ามเมื่ออยู่ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสRead more

ความปลอดภัยในการทำงาน มีอะไรบ้าง

GCM

ความปลอดภัยในการทำงาน หมายถึง ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ ในที่นี้ จริงๆแล้ว มาจากคำภาษา ...Read more

การลอกท่อระบายนา้ อย่างปลอดภัย

GCM

การค้านึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานลอกท่อระบายน ้า ... เศษหิน เศษแก้ว หรือของมีคมที่ปะปนอยู่ในตะกอนเลนที่สะสมอยู่ใน ...Read more