อุปกรณ์

Transformer Inrush Current: การคำนวณและทฤษฎี

GCM

เนื่องจากอัตราการถ่ายโอนพลังงานไปที่วงจรไม่สามารถไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นฟลักซ์ในแกนก็จะเริ่มจากค่าศูนย์ในเวลาที่ ...Read more

พลังงานลม

GCM

ลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดชนิดหนึ่งที่สามารถใช้ได้อย่างไม่มีวันหมด ในปัจจุบันได้มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ทดแทน ...Read more

บทที่ 5 งาน พลังงาน และก าลัง

GCM

งาน พลังงาน และก าลัง ... อยู่ในแนวตั้งฉากกับการกระจัด ... วิธีท า แรงที่ต้องใช้ในการพยุงวัตถุ คือ mg โดยที่ m คือมวลของวัตถุ แรง ...Read more

ใครจะใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของ DOE บ้าง

GCM

การศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ ...Read more

แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนียวนำในมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ...

GCM

ถ้าส่งกำลังไฟฟ้าด้วยความต่างศักย์สูงๆ จะช่วยลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าได้ แต่ถ้าความต่างศักย์สูงมากเกินไป อาจก่อให้เกิด ...Read more

แรงยกของปีกเครื่องบิน

GCM

Rudder: เป็นส่วนที่ตั้งอยู่ ในแนวตั้ง ซึ่งติดตั้งอยู่ที่ ชายหลัง ของกระโดงหาง ( vertical stabilizer) ออกแบบมาเพื่อใช้ควบคุมการเคลื่อนไหว รอบ ...Read more

Power Factor คืออะไร: การแก้ไขสูตรและคำจำกัดความ

GCM

โดยทั่วไปพลังงานคือความสามารถในการทำงาน ในโดเมนไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าคือปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่สามารถถ่ายโอนไปยังรูปแบบอื่น (ความร้อนแสง ฯลฯ ...Read more

ข่าวอุตสาหกรรม ข่าวพลังงาน ข่าวโลจิสติกส ข่าวเศรษฐกิจ ...

GCM

การผลิตลมอัดนั้นเราจะใช้เครื่องอัดลม (Air Compressor) ทำการอัดอากาศให้มีแรงดันสูงขึ้นในระดับที่ต้องการเพื่อนำลมอัดเหล่านั้นไป ...Read more

Excel …

GCM

จากในรูป แกนแนวตั้งของผมจะแสดงตัวเลขความสูง 0- 25 ซึ่งในข้อมูลที่ผมกำหนดไว้ มันมีความสูงแค่ตั้งแต่ 0.9 - 3 เท่านั้นเอง ปัญหานี้จะต้องทำยังไงครับRead more

วิธีการ คำนวณแรงดึงในฟิสิกส์: 8 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ ...

GCM

วิธีการ คำนวณแรงดึงในฟิสิกส์. ในวิชาฟิสิกส์ แรงดึง (tension) นั้นคือแรงที่เกิดจากการใช้สายเชือก สายโลหะ สายเคเบิล หรือวัตถุทำนองเดียวกันนี้กระทำ ...Read more

พบเส้นรังสีที่ไม่รู้จักในสเปกตรัมของกระจุกกาแลคซี• Igor ...

GCM

นักวิจัยสองกลุ่มได้รายงานว่ามีการตรวจพบสายรังสีใหม่ที่ ...Read more

บทที่ 7 พลังงานศักย์ และการอนุรักษ์พลังงาน

GCM

แทนค่าในสมการ = = การแก้ปัญหาโดยใช้พลังงานจะง่ายกว่าการคำนวณโดยารใช้แรง. 7.4 กฎการอนุรักษ์พลังงานRead more

วิธีการคำนวณอัตราสูตรโต๊ะโรงสีในแนวตั้ง

GCM

วิธีการคำนวณอัตราสูตรโต๊ะโรงสีในแนวตั้ง การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง (Location Analysis), ร้านค้าปลีก, วัฒนธรรมในแต่ละ ...Read more

การศึกษาโพรไฟล์การใช้พลังงานในโรงสีข้าว, …

GCM

การศึกษาโพรไฟล์การใช้พลังงานในโรงสีข้าว คนึงนิจ เพียรกลางRead more

โรงสีลูกกลิ้ง: ภาพถ่ายคำอธิบายรายละเอียดข้อบกพร่องและการ ...

GCM

สำหรับโรงงานในแนวดิ่งพวกเขาถูกพิจารณาว่ามีความยืดหยุ่นน้อยที่สุดในความเป็นไปได้ของอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการก่อสร้างเนื่องจากจะถูกคำนวณ ...Read more

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

GCM

ทิศทางกระแสลมในแนวตั้ง : แบบตรง ... สำหรับอุปกรณ์ ควรใช้สมการในการคำนวณ. ... การใช้พลังงานในการทำความเย็นตามฤดูกาล (csec) ...Read more

#จัดห้อง | The Gen C Blog

GCM

#จัดห้อง | The Gen C Blog : ไลฟ์สไตล์บล๊อค ที่ตอบโจทย์ชีวิตของคน GEN C ด้วยข้อมูลที่อัพเดท สถานที่ยอดฮิต แหล่งแฮงก์เอาท์ …Read more

การทรุดตัวของฐานราก (Foundation Consolidation)

GCM

การทรุดตัวของฐานราก (Foundation Consolidation) การทรุดตัวของฐานราก เป็นการใช้วัสดุสังเคราะห์สำหรับระบายน้ำเพื่อเร่งอัตราการทรุดตัวของชั้นดินอ่อนในฐานรากRead more

พลศาสตร์ของไหล

GCM

โดยที่ H R และ S R ในสมการที่ 50-53 นั้นสามารถคำนวณได้จากสมการที่ 46 และ 48 ทั้งนี้ถึงแม้ว่าสมการทั้งสองนี้จะใช้สำหรับแก๊สเพียง ...Read more

บทที่ 11 เตาอุตสาหกรรม

GCM

คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน บทที่11 เตาอุตสาหกรรม หน้า 11-1 บทที่ 11 เตาอุตสาหกรรม 11.1 องค์ประกอบของระบบRead more

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ LOJ

GCM

การทำงานในสภาพ อุณหภูมิของสภาพการทำงาน: -30 ° c ~ 75 ° c, สภาพการทำงานที่รุนแรง: 0 ~ , ความเร็วลมสูงสุด:> 150 กม. / ชม. ; แผงรับพลังงานแสง ...Read more

การคำนวณการระบายอากาศ (46 รูป): วิธีการคำนวณ…

GCM

ในอาคารสาธารณะและการบริหารกฎระเบียบกำหนดว่าควรออกแบบระบายอากาศตามจำนวนคนโดยเฉลี่ยถ้าเราพูดถึงคนปัจจุบันอย่างต่อเนื่องค่าที่แนะนำคือ ...Read more

พลังงานลม กับ อากาศพลศาสตร์ (Aerodynamics)

GCM

พลังงานลมและหลักการของอากาศพลศาสตร์นั้นมีความสัมพันธ์โดยตรง และเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต้องเรียนรู้หลักการต่างๆ ของอากาศพลศาสตร์ ดังนี้1.Read more

การสั่นสะเทือนของเครื่องจกัรหมุน

GCM

ในการวัดความเร็วเรามักจะวัดแบบ RMS •วัดการสั่นสะเทือนที่มีความถี่ระหว่าง 20Hz -1,000Hz (หรือความเร็วรอบ ในการหมุนที่สูงกว่า 1, 200 rpm)Read more

หลักการคำนวณ และกำหนดส่วนของอาหารแลกเปลี่ยน

GCM

จากตารางที่ 2.17 ผลรวมที่ได้ คือ (315 – 164) ÷ 15 = 10.1 ปัดเป็น 10 ส่วน นำมาใส่ในช่องหมวดธัญพืช โดยค่าที่ได้จากการคำนวณเป็นค่าที่ใช้เป็นตัวช่วย ในการ…Read more

บทที่ 6 พลังงานลม

GCM

การใช งานลดลง อย างไรกตามในป็ ค.ศ. 1904 การใช พลังงานจากลมย ังมีอัตราส วนถึงร อยละ 11Read more

ศักยภาพของการใช แกลบเป นเชื้อเพลิงสําหรับ โรงไฟฟ …

GCM

วารสารพลังงาน ป ที่ 3 / 2546 ศักยภาพของการใช แกลบเป นเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟ าขนาดเล ็ก 93 พลังงานยังไม มีความเหมาะสมท ั้งในเชิงเทคนิคRead more

การเปรียบเทียบการใช้เชื้อเพลิงในรถโฟล์คลิฟท์ A …

GCM

2. ท างานทดลองแบบไม่ใส่ภาระโหลดในการยก 3. เชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดลอง คือ ก๊าซโซลีน,ก๊าซปปโตรเลียมเหลวและก๊าซชีวภาพ 4.Read more