อุปกรณ์

กมธ.แฉซุกงบ 111 ล้าน ทัวร์ลงลุงตู่ สู้คดีค่าโง่เหมือง

GCM

กมธ.งบฯ 64 ร้อนแรงไม่เลิก "วิโรจน์" แฉอีกตั้งงบสู้คดีค่าโง่เหมืองทองอัครา 111 ล. รวม 3 ปีถลุงไปแล้ว 389 ล. จวก "ประยุทธ์" ไหนบอกจะรับผิดชอบเอง "วิษณุ ...Read more

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบ ...

GCM

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 29 ก.ค. -21 ส.ค. 2563 ... ใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ...Read more

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

GCM

ที่อยู่ : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400Read more

เครือข่ายค้านเหมืองแร่จี้รัฐ และกลุ่มทุนเหมือง…

GCM

เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่ ออกแถลงการณ์ตั้งคำถามต่อ รัฐ และกลุ่มทุนเหมือง เมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สิทธิและเสรีภาพในการ ...Read more

เปิดข้อกังวลผังเมือง EEC สยายปีกอุตสาหกรรม เต็ม 4.2 แสนไร่

GCM

กัญจน์ บอกว่า หากพิจารณาในแง่ดี การจัดทำผังเมืองนี้ก็เห็นความพยายามมองภาพรวมโดยเชื่อมโยงพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด คือ ...Read more

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบ ...

GCM

 · กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 29 ก.ค. -21 ส.ค. 2563 ... ใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ...Read more

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่

GCM

 · โดยตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ฯ อ่านเนื้อหาในหนังสือฉบับที่ 1 ซึ่งมีใจความสำคัญว่า วันที่ 3 ก.ย. 2563 ใบอนุญาตให้ใช้ป่าสงวนเพื่อทำ ...Read more

การทำเหมืองแร่

GCM

การทำเหมืองแร่ คือการสกัดเอาแร่ที่มีค่า หรือ วัสดุทางธรณีวิทยาอื่นๆ จากใต้ผืนแผ่นดิน ปกติขุดที่ตัวแหล่งแร่หรือสายแร่ที่อยู่ใต้ดิน วัสดุ ...Read more

ธุรกิจเหมืองแร่ในประเทศไทย

GCM

ในทวีปยุโรปตอนกลาง มีการทำเหมืองแร่โพแทช เป็นอุตสาหกรรมหลักเก่าแก่มานาน โดยเฉพาะประเทศ เบลารุส เป็นประเทศเล็กๆ แต่ ...Read more

SMEs คืออะไร มีกี่ประเภท งานบัญชีภาษีที่ SMEs จำเป็นต้องจัดทำ

GCM

 · 1. ปัญหาด้านเงินลงทุน . เมื่อพูดถึงปัญหาที่พบเป็นอันดับต้นๆ ของผู้ประกอบการ SMEs มักประสบปัญหาในด้านเงินทุน เนื่องจากยังไม่มีการจัดทำบัญชี ...Read more

ตามไปดูความก้าวหน้าก่อสร้าง 'เหมืองแร่โพแทช' ใต้ดินที่…

GCM

การทำเหมืองโพแทชจะไม่มีปัญหาดินถล่มเกิดขึ้น เพราะมีการขุดลงไปแล้วเอาแร่ขึ้นมาแค่ 40 % ของพื้นที่ที่ขุด เครื่องมือที่ใช้จะเป็นเครื่องมือ ...Read more

กระบวนการผลิตและการดำเนินงาน

GCM

ข้อสำคัญ. Dynamics 365 for Finance and Operations ได้พัฒนาแอพลิเคชันที่สร้างมาสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะในการช่วยคุณจัดการกับฟังก์ชันธุรกิจเฉพาะเจาะจง สำหรับข้อมูล ...Read more

เปิดกรุผลสอบสตง.(16) ตรวจการเก็บค่าภาคหลวงแร่ กรม ...

GCM

การควบคุมตรวจสอบกิจการเหมืองแร่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่กำหนด ส่งผลให้ผู้ถือ ประทานบัตรอาจมีการทำเหมืองไม่เป็นไป ...Read more

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ …

GCM

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบพนักงานราชการ 7 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 10 – 16 กรกฎาคม 2558 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง ...Read more

'แร่ใยหิน' มัจจุราชในฝุ่นผง บนหลังคาบ้านเรา

GCM

 · ปริมาณการนำเข้าแร่ใยหินในประเทศไทย ปี 2553-2561. อย่างไรก็ตาม หากมองในแง่ส่วนแบ่งการตลาด ศ.นพ.พรชัย ระบุว่า แร่ใยหินที่นำเข้าส่วนใหญ่เกือบ 90 ...Read more

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

GCM

ขอเลื่อน ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ขายแร่เหล็กที่เป็นของแผ่นดิน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประมูลกำหนดรับซองในวัน ...Read more

พระราชบัญญัติ สมเด็จพระเจ ้าอยู่หัวมหาวช ิราลงกรณ …

GCM

เป็นปีที่๒ ในรัชกาลป ัจจุบัน ... การสํารวจแร ่การทําเหมือง การทําเหมืองใต้ดิน การขุดหาแร ่รายย่อย การร่อนแร่การประกอบธุรกิจ ...Read more

แห่แชร์เอกสารของบ 111 ล้านสู้คดีเหมืองทองอัครา | new18 ...

GCM

โลกออนไลน์แห่แชร์เอกสารของบประมาณปี 2564 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 111 ล้านบาทสู้คดีเหมืองทองอัครา เผยที่ผ่านมาปี 2562 ใช้ไป 60 ...Read more

การอนุญาตประทานบัตร

GCM

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400Read more

ค่าใช้จ่าย คือ หักตามจริง ประจำวัน ภาษี เงินได้ …

GCM

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ... กิจการที่ทำถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม เช่น การทำเหมืองแร่ หรือการทำป่าไม้ ระยะเวลาที่ ... ผังบัญชี ...Read more

คู่มือ สำหรับ ผู้ประกอบการในนิคมฯ โดย การนิคมอุตสาหกรรม ...

GCM

เกี่ยวกับการพิมพ์ การทำแฟ้มเอกสาร การเย็บเล่ม ทำปกหรือการทำแม่พิมพ์โลหะ: 42: เคมีภัณฑ์: 43: ปุ๋ยหรือยากำจัดศัตรูพืช: 44Read more

สรุปประเด็นข้อคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ | ประชาไท ...

GCM

การบัญญัติให้ผู้ถือประทานบัตรได้สิทธิในแร่อื่นซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการทำเหมืองโดยอัตโนมัติ ตามมาตรา 34 (1) ที่ระบุว่า "ผู้ถือประทานบัตรมี ...Read more

5 เหตุผลที่โลกไม่ควรมี "การทำเหมืองแร่ใต้ทะเล ...

GCM

5 เหตุผลที่โลกไม่ควรมี "การทำเหมืองแร่ใต้ทะเล"Read more

สินทรัพย์ถาวร มีกี่ประเภท มีหลักเกณฑ์ อย่างไร

GCM

สินทรัพย์ถาวรจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. สินทรัพย์ที่มีตัวตน ( Tangible Fixed Assets ) เป็นสินทรัพย์ประเภทที่มีสภาพเป็นวัตถุมองเห็นได้ สัมผัสได้ ซึ่งโดย ...Read more

ผังบัญชีมาตรฐาน Version 28

GCM

หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการการบันทึกรับเงินเข้าคลังจากการกู้เงิน เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto)บัญชีนี้ถือ ...Read more

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

GCM

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ขายแร่เหล็กที่เป็นของแผ่นดิน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประมูลกำหนดรับซองในวันพฤหัสบดีที่ 17 ...Read more

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ …

GCM

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ก.ค. -29 ก.ค. 2563 รวม 14 อัตรา,Read more

เป็นนักการเมือง อย่าทำตัวเป็น 'ขี้ข้าเหมืองทอง'

GCM

ใช้มาตรา 44 คำสั่งที่ 72/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ให้ระงับการ ...Read more